Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 220 - 212 211
08/02 kl 01 183 176 175 173
08/02 kl 02 144 134 133 132
08/02 kl 03 106 103 101 100
08/02 kl 04 89 76 75 74
08/02 kl 05 84 81 79 79
08/02 kl 06 101 99 97 97
08/02 kl 07 140 137 135 135
08/02 kl 08 188 188 187 186
08/02 kl 09 237 231 229 228
08/02 kl 10 271 265 263 262
08/02 kl 11 272 269 268 268
08/02 kl 12 250 247 246 246
08/02 kl 13 208 211 211 211
08/02 kl 14 161 162 162 161
08/02 kl 15 - 119 117 117
08/02 kl 16 - 86 83 83
08/02 kl 17 - 70 69 68
08/02 kl 18 - 81 81 80
08/02 kl 19 - 109 109 108
08/02 kl 20 - 159 157 158
08/02 kl 21 - 212 210 211
08/02 kl 22 - 255 253 253
08/02 kl 23 - 274 272 271

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 274 315 338 356 321
Max. fra modell: 07/02 12 272 311 340 351 317
Max. fra modell: 07/02 00 271 309 341 364 309
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm