Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 239 25 264 -
09/02 kl 01 208 30 238 -
09/02 kl 02 162 25 187 -
09/02 kl 03 114 30 144 -
09/02 kl 04 75 32 107 -
09/02 kl 05 56 33 89 -
09/02 kl 06 61 35 96 -
09/02 kl 07 89 33 122 -
09/02 kl 08 135 42 177 -
09/02 kl 09 190 43 233 -
09/02 kl 10 238 44 282 -
09/02 kl 11 264 50 314 -
09/02 kl 12 261 54 315 -
09/02 kl 13 231 54 285 -
09/02 kl 14 183 55 238 -
09/02 kl 15 126 61 187 -
09/02 kl 16 75 67 142 -
09/02 kl 17 42 67 109 -
09/02 kl 18 34 63 97 -
09/02 kl 19 53 67 120 -
09/02 kl 20 93 67 160 -
09/02 kl 21 149 64 213 -
09/02 kl 22 207 66 273 -
09/02 kl 23 248 65 313 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 315 338 356 321
Laveste vannstand 70 89 82 78 59
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm