Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 262 268 264 -
09/02 kl 01 232 239 238 -
09/02 kl 02 184 191 187 -
09/02 kl 03 141 148 144 -
09/02 kl 04 106 115 107 -
09/02 kl 05 89 96 89 -
09/02 kl 06 92 100 96 -
09/02 kl 07 120 127 122 -
09/02 kl 08 174 184 177 -
09/02 kl 09 231 244 233 -
09/02 kl 10 280 292 282 -
09/02 kl 11 307 322 314 -
09/02 kl 12 309 324 315 -
09/02 kl 13 281 296 285 -
09/02 kl 14 232 245 238 -
09/02 kl 15 178 188 187 -
09/02 kl 16 128 144 142 -
09/02 kl 17 101 112 109 -
09/02 kl 18 93 105 97 -
09/02 kl 19 111 125 120 -
09/02 kl 20 153 168 160 -
09/02 kl 21 206 224 213 -
09/02 kl 22 268 283 273 -
09/02 kl 23 304 324 313 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 369 332
Laveste vannstand 68 89 75 73 51
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm