Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
09/02 kl 00 0% 0% 0% 268
09/02 kl 01 0% 0% 0% 239
09/02 kl 02 0% 0% 0% 191
09/02 kl 03 0% 0% 0% 148
09/02 kl 04 0% 0% 0% 115
09/02 kl 05 0% 0% 0% 96
09/02 kl 06 0% 0% 0% 100
09/02 kl 07 0% 0% 0% 127
09/02 kl 08 0% 0% 0% 184
09/02 kl 09 0% 0% 0% 244
09/02 kl 10 0% 0% 0% 292
09/02 kl 11 73% 0% 0% 322
09/02 kl 12 88% 0% 0% 324
09/02 kl 13 0% 0% 0% 296
09/02 kl 14 0% 0% 0% 245
09/02 kl 15 0% 0% 0% 188
09/02 kl 16 0% 0% 0% 144
09/02 kl 17 0% 0% 0% 112
09/02 kl 18 0% 0% 0% 105
09/02 kl 19 0% 0% 0% 125
09/02 kl 20 0% 0% 0% 168
09/02 kl 21 0% 0% 0% 224
09/02 kl 22 0% 0% 0% 283
09/02 kl 23 33% 0% 0% 324

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 88% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 98% 100% 10%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 19% 100% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm