Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 264 261 262
09/02 kl 01 - 238 236 236
09/02 kl 02 - 187 185 186
09/02 kl 03 - 144 141 142
09/02 kl 04 - 107 102 104
09/02 kl 05 - 89 84 86
09/02 kl 06 - 96 92 91
09/02 kl 07 - 122 119 117
09/02 kl 08 - 177 173 171
09/02 kl 09 - 233 229 226
09/02 kl 10 - 282 278 278
09/02 kl 11 - 314 310 306
09/02 kl 12 - 315 311 309
09/02 kl 13 - 285 283 280
09/02 kl 14 - 238 235 232
09/02 kl 15 - 187 183 178
09/02 kl 16 - 142 138 132
09/02 kl 17 - 109 105 99
09/02 kl 18 - 97 95 90
09/02 kl 19 - 120 117 112
09/02 kl 20 - 160 156 153
09/02 kl 21 - 213 210 207
09/02 kl 22 - 273 269 266
09/02 kl 23 - 313 311 309

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 274 315 338 356 321
Max. fra modell: 07/02 12 272 311 340 351 317
Max. fra modell: 07/02 00 271 309 341 364 309
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm