Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 260 65 325 -
10/02 kl 01 243 64 307 -
10/02 kl 02 202 62 264 -
10/02 kl 03 149 68 217 -
10/02 kl 04 96 59 155 -
10/02 kl 05 58 66 124 -
10/02 kl 06 45 65 110 -
10/02 kl 07 59 59 118 -
10/02 kl 08 96 62 158 -
10/02 kl 09 150 60 210 -
10/02 kl 10 210 65 275 -
10/02 kl 11 259 59 318 -
10/02 kl 12 279 59 338 -
10/02 kl 13 266 60 326 -
10/02 kl 14 225 55 280 -
10/02 kl 15 168 53 221 -
10/02 kl 16 107 53 160 -
10/02 kl 17 56 54 110 -
10/02 kl 18 27 55 82 -
10/02 kl 19 27 55 82 -
10/02 kl 20 53 57 110 -
10/02 kl 21 102 57 159 -
10/02 kl 22 164 60 224 -
10/02 kl 23 224 62 286 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 315 338 356 321
Laveste vannstand 70 89 82 78 59
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm