Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 316 337 325 -
10/02 kl 01 300 323 307 -
10/02 kl 02 261 283 264 -
10/02 kl 03 209 233 217 -
10/02 kl 04 148 173 155 -
10/02 kl 05 113 141 124 -
10/02 kl 06 100 129 110 -
10/02 kl 07 111 141 118 -
10/02 kl 08 147 177 158 -
10/02 kl 09 199 228 210 -
10/02 kl 10 260 290 275 -
10/02 kl 11 305 333 318 -
10/02 kl 12 325 351 338 -
10/02 kl 13 312 340 326 -
10/02 kl 14 270 297 280 -
10/02 kl 15 215 241 221 -
10/02 kl 16 154 181 160 -
10/02 kl 17 102 131 110 -
10/02 kl 18 75 104 82 -
10/02 kl 19 76 104 82 -
10/02 kl 20 105 133 110 -
10/02 kl 21 153 180 159 -
10/02 kl 22 218 244 224 -
10/02 kl 23 281 307 286 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 369 332
Laveste vannstand 68 89 75 73 51
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm