Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
10/02 kl 00 - 325 324 321
10/02 kl 01 - 307 306 303
10/02 kl 02 - 264 265 263
10/02 kl 03 - 217 215 215
10/02 kl 04 - 155 154 155
10/02 kl 05 - 124 121 123
10/02 kl 06 - 110 110 109
10/02 kl 07 - 118 121 121
10/02 kl 08 - 158 161 160
10/02 kl 09 - 210 213 212
10/02 kl 10 - 275 276 277
10/02 kl 11 - 318 320 322
10/02 kl 12 - 338 340 341
10/02 kl 13 - 326 329 331
10/02 kl 14 - 280 283 286
10/02 kl 15 - 221 227 229
10/02 kl 16 - 160 166 169
10/02 kl 17 - 110 115 118
10/02 kl 18 - 82 85 89
10/02 kl 19 - 82 85 88
10/02 kl 20 - 110 113 117
10/02 kl 21 - 159 161 167
10/02 kl 22 - 224 225 231
10/02 kl 23 - 286 286 294

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 274 315 338 356 321
Max. fra modell: 07/02 12 272 311 340 351 317
Max. fra modell: 07/02 00 271 309 341 364 309
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm