Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 56 77 65 -
10/02 kl 01 57 80 64 -
10/02 kl 02 59 81 62 -
10/02 kl 03 60 84 68 -
10/02 kl 04 52 77 59 -
10/02 kl 05 55 83 66 -
10/02 kl 06 55 84 65 -
10/02 kl 07 52 82 59 -
10/02 kl 08 51 81 62 -
10/02 kl 09 49 78 60 -
10/02 kl 10 50 80 65 -
10/02 kl 11 46 74 59 -
10/02 kl 12 46 72 59 -
10/02 kl 13 46 74 60 -
10/02 kl 14 45 72 55 -
10/02 kl 15 47 73 53 -
10/02 kl 16 47 74 53 -
10/02 kl 17 46 75 54 -
10/02 kl 18 48 77 55 -
10/02 kl 19 49 77 55 -
10/02 kl 20 52 80 57 -
10/02 kl 21 51 78 57 -
10/02 kl 22 54 80 60 -
10/02 kl 23 57 83 62 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 26 67 68 76 46
Laveste værets virkning 5 25 53 48 32
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm