Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 261 63 324 -
11/02 kl 01 265 64 329 -
11/02 kl 02 238 65 303 -
11/02 kl 03 190 69 259 -
11/02 kl 04 132 69 201 -
11/02 kl 05 80 71 151 -
11/02 kl 06 47 73 120 -
11/02 kl 07 42 74 116 -
11/02 kl 08 64 76 140 -
11/02 kl 09 108 72 180 -
11/02 kl 10 168 74 242 -
11/02 kl 11 230 72 302 -
11/02 kl 12 273 73 346 -
11/02 kl 13 285 71 356 -
11/02 kl 14 262 67 329 -
11/02 kl 15 214 67 281 -
11/02 kl 16 152 65 217 -
11/02 kl 17 89 63 152 -
11/02 kl 18 42 60 102 -
11/02 kl 19 21 57 78 -
11/02 kl 20 28 55 83 -
11/02 kl 21 61 51 112 -
11/02 kl 22 115 50 165 -
11/02 kl 23 180 48 228 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 315 338 356 321
Laveste vannstand 70 89 82 78 59
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm