Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 319 343 324 -
11/02 kl 01 324 347 329 -
11/02 kl 02 300 321 303 -
11/02 kl 03 255 278 259 -
11/02 kl 04 197 218 201 -
11/02 kl 05 146 168 151 -
11/02 kl 06 114 138 120 -
11/02 kl 07 108 131 116 -
11/02 kl 08 131 156 140 -
11/02 kl 09 173 195 180 -
11/02 kl 10 234 258 242 -
11/02 kl 11 293 316 302 -
11/02 kl 12 335 356 346 -
11/02 kl 13 348 369 356 -
11/02 kl 14 322 337 329 -
11/02 kl 15 274 291 281 -
11/02 kl 16 209 227 217 -
11/02 kl 17 144 162 152 -
11/02 kl 18 96 114 102 -
11/02 kl 19 73 91 78 -
11/02 kl 20 78 98 83 -
11/02 kl 21 108 129 112 -
11/02 kl 22 160 182 165 -
11/02 kl 23 223 246 228 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 369 332
Laveste vannstand 68 89 75 73 51
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm