Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 324 323 332
11/02 kl 01 - 329 332 340
11/02 kl 02 - 303 306 311
11/02 kl 03 - 259 261 269
11/02 kl 04 - 201 200 210
11/02 kl 05 - 151 149 160
11/02 kl 06 - 120 118 128
11/02 kl 07 - 116 113 123
11/02 kl 08 - 140 136 146
11/02 kl 09 - 180 178 191
11/02 kl 10 - 242 239 251
11/02 kl 11 - 302 299 312
11/02 kl 12 - 346 340 353
11/02 kl 13 - 356 351 364
11/02 kl 14 - 329 327 340
11/02 kl 15 - 281 280 291
11/02 kl 16 - 217 216 228
11/02 kl 17 - 152 148 157
11/02 kl 18 - 102 100 108
11/02 kl 19 - 78 78 82
11/02 kl 20 - 83 83 88
11/02 kl 21 - 112 113 116
11/02 kl 22 - 165 165 167
11/02 kl 23 - 228 230 231

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 274 315 338 356 321
Max. fra modell: 07/02 12 272 311 340 351 317
Max. fra modell: 07/02 00 271 309 341 364 309
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm