Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 236 45 281 -
12/02 kl 01 266 46 312 -
12/02 kl 02 261 43 304 -
12/02 kl 03 227 43 270 -
12/02 kl 04 174 41 215 -
12/02 kl 05 116 41 157 -
12/02 kl 06 68 43 111 -
12/02 kl 07 43 40 83 -
12/02 kl 08 46 42 88 -
12/02 kl 09 74 43 117 -
12/02 kl 10 123 42 165 -
12/02 kl 11 184 42 226 -
12/02 kl 12 243 42 285 -
12/02 kl 13 279 40 319 -
12/02 kl 14 281 40 321 -
12/02 kl 15 251 41 292 -
12/02 kl 16 198 39 237 -
12/02 kl 17 136 40 176 -
12/02 kl 18 78 37 115 -
12/02 kl 19 38 36 74 -
12/02 kl 20 24 35 59 -
12/02 kl 21 37 33 70 -
12/02 kl 22 74 32 106 -
12/02 kl 23 130 32 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 274 315 338 356 321
Laveste vannstand 70 89 82 78 59
Avvik gult nivå -38 3 26 44 9
Avvik orange nivå -53 -12 11 29 -6
Avvik rødt nivå -71 -30 -7 11 -24
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm