Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 274 300 281 -
12/02 kl 01 304 329 312 -
12/02 kl 02 296 322 304 -
12/02 kl 03 261 290 270 -
12/02 kl 04 208 235 215 -
12/02 kl 05 148 176 157 -
12/02 kl 06 101 129 111 -
12/02 kl 07 74 101 83 -
12/02 kl 08 78 104 88 -
12/02 kl 09 108 133 117 -
12/02 kl 10 155 179 165 -
12/02 kl 11 216 241 226 -
12/02 kl 12 276 298 285 -
12/02 kl 13 310 331 319 -
12/02 kl 14 313 332 321 -
12/02 kl 15 283 303 292 -
12/02 kl 16 230 249 237 -
12/02 kl 17 165 184 176 -
12/02 kl 18 105 125 115 -
12/02 kl 19 64 83 74 -
12/02 kl 20 51 71 59 -
12/02 kl 21 63 80 70 -
12/02 kl 22 100 117 106 -
12/02 kl 23 154 170 162 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 276 324 351 369 332
Laveste vannstand 68 89 75 73 51
Avvik gult nivå -36 12 39 57 20
Avvik orange nivå -51 -3 24 42 5
Avvik rødt nivå -69 -21 6 24 -13
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm