Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
12/02 kl 00 - 281 282 281
12/02 kl 01 - 312 311 309
12/02 kl 02 - 304 306 -
12/02 kl 03 - 270 271 -
12/02 kl 04 - 215 217 -
12/02 kl 05 - 157 157 -
12/02 kl 06 - 111 108 -
12/02 kl 07 - 83 82 -
12/02 kl 08 - 88 85 -
12/02 kl 09 - 117 115 -
12/02 kl 10 - 165 163 -
12/02 kl 11 - 226 223 -
12/02 kl 12 - 285 282 -
12/02 kl 13 - 319 317 -
12/02 kl 14 - 321 - -
12/02 kl 15 - 292 - -
12/02 kl 16 - 237 - -
12/02 kl 17 - 176 - -
12/02 kl 18 - 115 - -
12/02 kl 19 - 74 - -
12/02 kl 20 - 59 - -
12/02 kl 21 - 70 - -
12/02 kl 22 - 106 - -
12/02 kl 23 - 162 - -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 274 315 338 356 321
Max. fra modell: 07/02 12 272 311 340 351 317
Max. fra modell: 07/02 00 271 309 341 364 309
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -4 cm