Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 95 14 109 109
08/02 kl 02 83 11 94 99
08/02 kl 03 51 17 68 68
08/02 kl 04 6 16 22 27
08/02 kl 05 -42 21 -21 -23
08/02 kl 06 -80 16 -64 -61
08/02 kl 07 -97 18 -79 -76
08/02 kl 08 -88 19 -69 -71
08/02 kl 09 -55 19 -36 -39
08/02 kl 10 -6 18 12 10
08/02 kl 11 49 16 65 64
08/02 kl 12 93 19 112 109
08/02 kl 13 114 15 129 129
08/02 kl 14 110 18 128 125
08/02 kl 15 83 15 98 -
08/02 kl 16 36 16 52 -
08/02 kl 17 -19 15 -4 -
08/02 kl 18 -69 17 -52 -
08/02 kl 19 -101 16 -85 -
08/02 kl 20 -105 17 -88 -
08/02 kl 21 -83 15 -68 -
08/02 kl 22 -38 18 -20 -
08/02 kl 23 19 16 35 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 163 201 209 195
Laveste vannstand -88 -93 -72 -82 -101
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm