Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
08/02 kl 01 0% 0% 0% 109
08/02 kl 02 0% 0% 0% 94
08/02 kl 03 0% 0% 0% 69
08/02 kl 04 0% 0% 0% 22
08/02 kl 05 0% 0% 0% -21
08/02 kl 06 0% 0% 0% -63
08/02 kl 07 0% 0% 0% -78
08/02 kl 08 0% 0% 0% -67
08/02 kl 09 0% 0% 0% -34
08/02 kl 10 0% 0% 0% 14
08/02 kl 11 0% 0% 0% 65
08/02 kl 12 0% 0% 0% 114
08/02 kl 13 0% 0% 0% 131
08/02 kl 14 0% 0% 0% 129
08/02 kl 15 0% 0% 0% 101
08/02 kl 16 0% 0% 0% 54
08/02 kl 17 0% 0% 0% -3
08/02 kl 18 0% 0% 0% -51
08/02 kl 19 0% 0% 0% -83
08/02 kl 20 0% 0% 0% -88
08/02 kl 21 0% 0% 0% -66
08/02 kl 22 0% 0% 0% -18
08/02 kl 23 0% 0% 0% 38

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 100% 100% 98%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 38% 96% 27%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm