Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 71 15 86 -
09/02 kl 01 104 19 123 -
09/02 kl 02 110 15 125 -
09/02 kl 03 91 20 111 -
09/02 kl 04 50 13 63 -
09/02 kl 05 -5 18 13 -
09/02 kl 06 -59 15 -44 -
09/02 kl 07 -98 16 -82 -
09/02 kl 08 -111 18 -93 -
09/02 kl 09 -93 19 -74 -
09/02 kl 10 -50 22 -28 -
09/02 kl 11 10 23 33 -
09/02 kl 12 71 25 96 -
09/02 kl 13 115 28 143 -
09/02 kl 14 131 32 163 -
09/02 kl 15 118 31 149 -
09/02 kl 16 80 35 115 -
09/02 kl 17 23 35 58 -
09/02 kl 18 -41 36 -5 -
09/02 kl 19 -94 35 -59 -
09/02 kl 20 -122 39 -83 -
09/02 kl 21 -120 38 -82 -
09/02 kl 22 -87 41 -46 -
09/02 kl 23 -30 38 8 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 129 163 201 209 195
Laveste vannstand -88 -93 -72 -82 -101
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm