Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 263 14 277 277
08/02 kl 02 251 11 262 267
08/02 kl 03 219 17 236 236
08/02 kl 04 174 16 190 195
08/02 kl 05 126 21 147 145
08/02 kl 06 88 16 104 107
08/02 kl 07 71 18 89 92
08/02 kl 08 80 19 99 97
08/02 kl 09 113 19 132 129
08/02 kl 10 162 18 180 178
08/02 kl 11 217 16 233 232
08/02 kl 12 261 19 280 277
08/02 kl 13 282 15 297 297
08/02 kl 14 278 18 296 293
08/02 kl 15 251 15 266 -
08/02 kl 16 204 16 220 -
08/02 kl 17 149 15 164 -
08/02 kl 18 99 17 116 -
08/02 kl 19 67 16 83 -
08/02 kl 20 63 17 80 -
08/02 kl 21 85 15 100 -
08/02 kl 22 130 18 148 -
08/02 kl 23 187 16 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 331 369 377 363
Laveste vannstand 80 75 96 86 67
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm