Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 277 277 277 277
08/02 kl 02 262 262 262 267
08/02 kl 03 235 237 236 236
08/02 kl 04 187 190 190 195
08/02 kl 05 145 147 147 145
08/02 kl 06 101 105 104 107
08/02 kl 07 88 90 89 92
08/02 kl 08 98 101 99 97
08/02 kl 09 131 134 132 129
08/02 kl 10 179 182 180 178
08/02 kl 11 230 233 233 232
08/02 kl 12 280 282 280 277
08/02 kl 13 296 299 297 297
08/02 kl 14 294 297 296 293
08/02 kl 15 265 269 266 -
08/02 kl 16 218 222 220 -
08/02 kl 17 162 165 164 -
08/02 kl 18 113 117 116 -
08/02 kl 19 82 85 83 -
08/02 kl 20 77 80 80 -
08/02 kl 21 99 102 100 -
08/02 kl 22 146 150 148 -
08/02 kl 23 203 206 203 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 333 384 390 378
Laveste vannstand 77 74 84 76 59
Avvik gult nivå -41 -7 44 50 38
Avvik orange nivå -57 -23 28 34 22
Avvik rødt nivå -70 -36 15 21 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm