Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
08/02 kl 00 265 - 262 261
08/02 kl 01 277 277 277 276
08/02 kl 02 267 262 262 261
08/02 kl 03 236 236 235 235
08/02 kl 04 195 190 190 189
08/02 kl 05 145 147 147 146
08/02 kl 06 107 104 103 103
08/02 kl 07 92 89 89 89
08/02 kl 08 97 99 99 99
08/02 kl 09 129 132 132 131
08/02 kl 10 178 180 180 179
08/02 kl 11 232 233 232 231
08/02 kl 12 277 280 280 279
08/02 kl 13 297 297 297 296
08/02 kl 14 293 296 296 295
08/02 kl 15 - 266 266 266
08/02 kl 16 - 220 220 220
08/02 kl 17 - 164 164 163
08/02 kl 18 - 116 115 114
08/02 kl 19 - 83 83 83
08/02 kl 20 - 80 80 79
08/02 kl 21 - 100 100 100
08/02 kl 22 - 148 148 149
08/02 kl 23 - 203 203 205

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 297 331 369 377 363
Max. fra modell: 07/02 12 297 329 363 376 361
Max. fra modell: 07/02 00 296 330 361 377 225
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm