Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
08/02 kl 01 14 14 14 14
08/02 kl 02 11 11 11 16
08/02 kl 03 16 18 17 17
08/02 kl 04 13 16 16 21
08/02 kl 05 19 21 21 19
08/02 kl 06 13 17 16 19
08/02 kl 07 17 19 18 21
08/02 kl 08 18 21 19 17
08/02 kl 09 18 21 19 16
08/02 kl 10 17 20 18 16
08/02 kl 11 13 16 16 15
08/02 kl 12 19 21 19 16
08/02 kl 13 14 17 15 15
08/02 kl 14 16 19 18 15
08/02 kl 15 14 18 15 -
08/02 kl 16 14 18 16 -
08/02 kl 17 13 16 15 -
08/02 kl 18 14 18 17 -
08/02 kl 19 15 18 16 -
08/02 kl 20 14 17 17 -
08/02 kl 21 14 17 15 -
08/02 kl 22 16 20 18 -
08/02 kl 23 16 19 16 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 41 68 71 60
Laveste værets virkning 11 13 38 61 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm