Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 239 15 254 -
09/02 kl 01 272 19 291 -
09/02 kl 02 278 15 293 -
09/02 kl 03 259 20 279 -
09/02 kl 04 218 13 231 -
09/02 kl 05 163 18 181 -
09/02 kl 06 109 15 124 -
09/02 kl 07 70 16 86 -
09/02 kl 08 57 18 75 -
09/02 kl 09 75 19 94 -
09/02 kl 10 118 22 140 -
09/02 kl 11 178 23 201 -
09/02 kl 12 239 25 264 -
09/02 kl 13 283 28 311 -
09/02 kl 14 299 32 331 -
09/02 kl 15 286 31 317 -
09/02 kl 16 248 35 283 -
09/02 kl 17 191 35 226 -
09/02 kl 18 127 36 163 -
09/02 kl 19 74 35 109 -
09/02 kl 20 46 39 85 -
09/02 kl 21 48 38 86 -
09/02 kl 22 81 41 122 -
09/02 kl 23 138 38 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 331 369 377 363
Laveste vannstand 80 75 96 86 67
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm