Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 250 254 254 -
09/02 kl 01 290 294 291 -
09/02 kl 02 289 293 293 -
09/02 kl 03 279 283 279 -
09/02 kl 04 230 233 231 -
09/02 kl 05 181 185 181 -
09/02 kl 06 123 128 124 -
09/02 kl 07 86 91 86 -
09/02 kl 08 74 80 75 -
09/02 kl 09 91 96 94 -
09/02 kl 10 139 145 140 -
09/02 kl 11 199 206 201 -
09/02 kl 12 263 268 264 -
09/02 kl 13 308 315 311 -
09/02 kl 14 327 333 331 -
09/02 kl 15 315 322 317 -
09/02 kl 16 279 285 283 -
09/02 kl 17 225 231 226 -
09/02 kl 18 158 165 163 -
09/02 kl 19 108 115 109 -
09/02 kl 20 80 88 85 -
09/02 kl 21 82 90 86 -
09/02 kl 22 117 125 122 -
09/02 kl 23 173 183 176 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 299 333 384 390 378
Laveste vannstand 77 74 84 76 59
Avvik gult nivå -41 -7 44 50 38
Avvik orange nivå -57 -23 28 34 22
Avvik rødt nivå -70 -36 15 21 9
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm