Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
09/02 kl 00 0% 0% 0% 254
09/02 kl 01 0% 0% 0% 294
09/02 kl 02 0% 0% 0% 293
09/02 kl 03 0% 0% 0% 283
09/02 kl 04 0% 0% 0% 233
09/02 kl 05 0% 0% 0% 185
09/02 kl 06 0% 0% 0% 128
09/02 kl 07 0% 0% 0% 91
09/02 kl 08 0% 0% 0% 80
09/02 kl 09 0% 0% 0% 96
09/02 kl 10 0% 0% 0% 145
09/02 kl 11 0% 0% 0% 206
09/02 kl 12 0% 0% 0% 268
09/02 kl 13 0% 0% 0% 315
09/02 kl 14 0% 0% 0% 333
09/02 kl 15 0% 0% 0% 322
09/02 kl 16 0% 0% 0% 285
09/02 kl 17 0% 0% 0% 231
09/02 kl 18 0% 0% 0% 165
09/02 kl 19 0% 0% 0% 115
09/02 kl 20 0% 0% 0% 88
09/02 kl 21 0% 0% 0% 90
09/02 kl 22 0% 0% 0% 125
09/02 kl 23 0% 0% 0% 183

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 100% 100% 100%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 100% 100% 98%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 38% 96% 27%
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm