Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 254 254 256
09/02 kl 01 - 291 291 292
09/02 kl 02 - 293 293 294
09/02 kl 03 - 279 280 279
09/02 kl 04 - 231 231 231
09/02 kl 05 - 181 181 182
09/02 kl 06 - 124 125 126
09/02 kl 07 - 86 86 88
09/02 kl 08 - 75 74 75
09/02 kl 09 - 94 92 93
09/02 kl 10 - 140 138 140
09/02 kl 11 - 201 199 200
09/02 kl 12 - 264 263 264
09/02 kl 13 - 311 309 310
09/02 kl 14 - 331 329 330
09/02 kl 15 - 317 315 315
09/02 kl 16 - 283 281 280
09/02 kl 17 - 226 225 222
09/02 kl 18 - 163 160 157
09/02 kl 19 - 109 108 104
09/02 kl 20 - 85 82 77
09/02 kl 21 - 86 83 79
09/02 kl 22 - 122 118 113
09/02 kl 23 - 176 172 167

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 297 331 369 377 363
Max. fra modell: 07/02 12 297 329 363 376 361
Max. fra modell: 07/02 00 296 330 361 377 225
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm