Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 11 15 15 -
09/02 kl 01 18 22 19 -
09/02 kl 02 11 15 15 -
09/02 kl 03 20 24 20 -
09/02 kl 04 12 15 13 -
09/02 kl 05 18 22 18 -
09/02 kl 06 14 19 15 -
09/02 kl 07 16 21 16 -
09/02 kl 08 17 23 18 -
09/02 kl 09 16 21 19 -
09/02 kl 10 21 27 22 -
09/02 kl 11 21 28 23 -
09/02 kl 12 24 29 25 -
09/02 kl 13 25 32 28 -
09/02 kl 14 28 34 32 -
09/02 kl 15 29 36 31 -
09/02 kl 16 31 37 35 -
09/02 kl 17 34 40 35 -
09/02 kl 18 31 38 36 -
09/02 kl 19 34 41 35 -
09/02 kl 20 34 42 39 -
09/02 kl 21 34 42 38 -
09/02 kl 22 36 44 41 -
09/02 kl 23 35 45 38 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 41 68 71 60
Laveste værets virkning 11 13 38 61 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm