Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
10/02 kl 00 203 41 244 -
10/02 kl 01 259 38 297 -
10/02 kl 02 288 42 330 -
10/02 kl 03 288 44 332 -
10/02 kl 04 260 45 305 -
10/02 kl 05 210 48 258 -
10/02 kl 06 148 48 196 -
10/02 kl 07 90 50 140 -
10/02 kl 08 54 51 105 -
10/02 kl 09 49 53 102 -
10/02 kl 10 76 54 130 -
10/02 kl 11 130 54 184 -
10/02 kl 12 199 55 254 -
10/02 kl 13 262 57 319 -
10/02 kl 14 302 59 361 -
10/02 kl 15 309 60 369 -
10/02 kl 16 287 61 348 -
10/02 kl 17 238 61 299 -
10/02 kl 18 172 61 233 -
10/02 kl 19 104 63 167 -
10/02 kl 20 52 64 116 -
10/02 kl 21 30 66 96 -
10/02 kl 22 42 67 109 -
10/02 kl 23 85 68 153 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 331 369 377 363
Laveste vannstand 80 75 96 86 67
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm