Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
10/02 kl 00 38 49 41 -
10/02 kl 01 34 45 38 -
10/02 kl 02 38 48 42 -
10/02 kl 03 39 49 44 -
10/02 kl 04 38 52 45 -
10/02 kl 05 41 56 48 -
10/02 kl 06 42 58 48 -
10/02 kl 07 44 62 50 -
10/02 kl 08 43 61 51 -
10/02 kl 09 44 64 53 -
10/02 kl 10 44 66 54 -
10/02 kl 11 46 68 54 -
10/02 kl 12 44 68 55 -
10/02 kl 13 47 72 57 -
10/02 kl 14 45 71 59 -
10/02 kl 15 49 75 60 -
10/02 kl 16 50 72 61 -
10/02 kl 17 51 74 61 -
10/02 kl 18 51 73 61 -
10/02 kl 19 52 75 63 -
10/02 kl 20 53 78 64 -
10/02 kl 21 54 79 66 -
10/02 kl 22 55 80 67 -
10/02 kl 23 56 76 68 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 41 68 71 60
Laveste værets virkning 11 13 38 61 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm