Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 151 68 219 -
11/02 kl 01 222 70 292 -
11/02 kl 02 275 70 345 -
11/02 kl 03 299 71 370 -
11/02 kl 04 291 69 360 -
11/02 kl 05 255 69 324 -
11/02 kl 06 198 69 267 -
11/02 kl 07 131 68 199 -
11/02 kl 08 75 66 141 -
11/02 kl 09 45 68 113 -
11/02 kl 10 49 68 117 -
11/02 kl 11 85 66 151 -
11/02 kl 12 147 66 213 -
11/02 kl 13 219 64 283 -
11/02 kl 14 280 66 346 -
11/02 kl 15 313 64 377 -
11/02 kl 16 311 66 377 -
11/02 kl 17 280 63 343 -
11/02 kl 18 224 64 288 -
11/02 kl 19 153 63 216 -
11/02 kl 20 85 64 149 -
11/02 kl 21 38 64 102 -
11/02 kl 22 24 62 86 -
11/02 kl 23 45 61 106 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 331 369 377 363
Laveste vannstand 80 75 96 86 67
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm