Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 56 79 68 -
11/02 kl 01 59 79 70 -
11/02 kl 02 59 81 70 -
11/02 kl 03 60 82 71 -
11/02 kl 04 60 81 69 -
11/02 kl 05 60 80 69 -
11/02 kl 06 60 81 69 -
11/02 kl 07 61 83 68 -
11/02 kl 08 59 80 66 -
11/02 kl 09 59 82 68 -
11/02 kl 10 57 81 68 -
11/02 kl 11 57 81 66 -
11/02 kl 12 57 80 66 -
11/02 kl 13 56 79 64 -
11/02 kl 14 55 77 66 -
11/02 kl 15 54 77 64 -
11/02 kl 16 54 78 66 -
11/02 kl 17 53 77 63 -
11/02 kl 18 53 76 64 -
11/02 kl 19 51 75 63 -
11/02 kl 20 52 75 64 -
11/02 kl 21 52 72 64 -
11/02 kl 22 52 72 62 -
11/02 kl 23 52 71 61 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 41 68 71 60
Laveste værets virkning 11 13 38 61 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm