Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 96 60 156 -
12/02 kl 01 167 59 226 -
12/02 kl 02 237 57 294 -
12/02 kl 03 285 58 343 -
12/02 kl 04 300 56 356 -
12/02 kl 05 285 56 341 -
12/02 kl 06 243 54 297 -
12/02 kl 07 182 55 237 -
12/02 kl 08 117 52 169 -
12/02 kl 09 66 52 118 -
12/02 kl 10 44 53 97 -
12/02 kl 11 57 53 110 -
12/02 kl 12 100 53 153 -
12/02 kl 13 165 51 216 -
12/02 kl 14 236 52 288 -
12/02 kl 15 290 50 340 -
12/02 kl 16 314 49 363 -
12/02 kl 17 304 48 352 -
12/02 kl 18 267 46 313 -
12/02 kl 19 207 45 252 -
12/02 kl 20 136 43 179 -
12/02 kl 21 73 42 115 -
12/02 kl 22 34 41 75 -
12/02 kl 23 28 39 67 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 297 331 369 377 363
Laveste vannstand 80 75 96 86 67
Avvik gult nivå -43 -9 29 37 23
Avvik orange nivå -59 -25 13 21 7
Avvik rødt nivå -72 -38 0 8 -6
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm