Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 52 71 60 -
12/02 kl 01 50 69 59 -
12/02 kl 02 51 71 57 -
12/02 kl 03 51 68 58 -
12/02 kl 04 52 69 56 -
12/02 kl 05 50 66 56 -
12/02 kl 06 49 68 54 -
12/02 kl 07 50 69 55 -
12/02 kl 08 48 67 52 -
12/02 kl 09 47 68 52 -
12/02 kl 10 45 66 53 -
12/02 kl 11 45 67 53 -
12/02 kl 12 43 65 53 -
12/02 kl 13 44 66 51 -
12/02 kl 14 43 66 52 -
12/02 kl 15 41 64 50 -
12/02 kl 16 41 64 49 -
12/02 kl 17 40 63 48 -
12/02 kl 18 37 62 46 -
12/02 kl 19 36 63 45 -
12/02 kl 20 35 63 43 -
12/02 kl 21 34 62 42 -
12/02 kl 22 32 58 41 -
12/02 kl 23 31 58 39 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 21 41 68 71 60
Laveste værets virkning 11 13 38 61 39
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm