Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 -5 24 19 -
09/02 kl 01 2 25 27 -
09/02 kl 02 6 28 34 -
09/02 kl 03 10 30 40 -
09/02 kl 04 12 34 46 -
09/02 kl 05 10 37 47 -
09/02 kl 06 4 40 44 -
09/02 kl 07 -4 43 39 -
09/02 kl 08 -12 44 32 -
09/02 kl 09 -17 47 30 -
09/02 kl 10 -19 49 30 -
09/02 kl 11 -17 51 34 -
09/02 kl 12 -10 50 40 -
09/02 kl 13 -2 47 45 -
09/02 kl 14 3 44 47 -
09/02 kl 15 7 42 49 -
09/02 kl 16 11 41 52 -
09/02 kl 17 13 42 55 -
09/02 kl 18 9 40 49 -
09/02 kl 19 2 36 38 -
09/02 kl 20 -6 30 24 -
09/02 kl 21 -12 24 12 -
09/02 kl 22 -16 21 5 -
09/02 kl 23 -15 18 3 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 16 55 114 106 60
Laveste vannstand -24 3 10 37 24
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm