Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 -14 108 94 -
11/02 kl 01 -5 106 101 -
11/02 kl 02 3 103 106 -
11/02 kl 03 8 98 106 -
11/02 kl 04 11 91 102 -
11/02 kl 05 13 84 97 -
11/02 kl 06 12 77 89 -
11/02 kl 07 7 72 79 -
11/02 kl 08 -3 69 66 -
11/02 kl 09 -11 69 58 -
11/02 kl 10 -17 69 52 -
11/02 kl 11 -21 70 49 -
11/02 kl 12 -20 70 50 -
11/02 kl 13 -13 69 56 -
11/02 kl 14 -4 68 64 -
11/02 kl 15 2 66 68 -
11/02 kl 16 5 64 69 -
11/02 kl 17 9 62 71 -
11/02 kl 18 12 60 72 -
11/02 kl 19 10 57 67 -
11/02 kl 20 4 55 59 -
11/02 kl 21 -4 53 49 -
11/02 kl 22 -11 53 42 -
11/02 kl 23 -16 53 37 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 16 55 114 106 60
Laveste vannstand -24 3 10 37 24
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm