Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 -18 52 34 -
12/02 kl 01 -13 52 39 -
12/02 kl 02 -3 53 50 -
12/02 kl 03 5 52 57 -
12/02 kl 04 9 51 60 -
12/02 kl 05 11 49 60 -
12/02 kl 06 13 47 60 -
12/02 kl 07 12 45 57 -
12/02 kl 08 5 45 50 -
12/02 kl 09 -4 46 42 -
12/02 kl 10 -11 46 35 -
12/02 kl 11 -17 47 30 -
12/02 kl 12 -20 46 26 -
12/02 kl 13 -18 44 26 -
12/02 kl 14 -11 42 31 -
12/02 kl 15 -3 41 38 -
12/02 kl 16 2 40 42 -
12/02 kl 17 4 39 43 -
12/02 kl 18 8 39 47 -
12/02 kl 19 11 37 48 -
12/02 kl 20 8 36 44 -
12/02 kl 21 2 35 37 -
12/02 kl 22 -6 35 29 -
12/02 kl 23 -12 36 24 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 16 55 114 106 60
Laveste vannstand -24 3 10 37 24
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm