Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 53 -15 38 42
08/02 kl 02 58 -14 44 49
08/02 kl 03 61 -15 46 54
08/02 kl 04 61 -15 46 52
08/02 kl 05 57 -15 42 44
08/02 kl 06 50 -15 35 34
08/02 kl 07 42 -13 29 23
08/02 kl 08 36 -10 26 14
08/02 kl 09 32 -6 26 12
08/02 kl 10 33 -2 31 18
08/02 kl 11 38 2 40 27
08/02 kl 12 44 4 48 38
08/02 kl 13 51 5 56 48
08/02 kl 14 56 5 61 52
08/02 kl 15 61 5 66 -
08/02 kl 16 63 3 66 -
08/02 kl 17 62 3 65 -
08/02 kl 18 56 4 60 -
08/02 kl 19 48 6 54 -
08/02 kl 20 41 9 50 -
08/02 kl 21 36 14 50 -
08/02 kl 22 35 19 54 -
08/02 kl 23 38 22 60 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 105 164 156 110
Laveste vannstand 26 53 60 87 74
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm