Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 45 24 69 -
09/02 kl 01 52 25 77 -
09/02 kl 02 56 28 84 -
09/02 kl 03 60 30 90 -
09/02 kl 04 62 34 96 -
09/02 kl 05 60 37 97 -
09/02 kl 06 54 40 94 -
09/02 kl 07 46 43 89 -
09/02 kl 08 38 44 82 -
09/02 kl 09 33 47 80 -
09/02 kl 10 31 49 80 -
09/02 kl 11 33 51 84 -
09/02 kl 12 40 50 90 -
09/02 kl 13 48 47 95 -
09/02 kl 14 53 44 97 -
09/02 kl 15 57 42 99 -
09/02 kl 16 61 41 102 -
09/02 kl 17 63 42 105 -
09/02 kl 18 59 40 99 -
09/02 kl 19 52 36 88 -
09/02 kl 20 44 30 74 -
09/02 kl 21 38 24 62 -
09/02 kl 22 34 21 55 -
09/02 kl 23 35 18 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 105 164 156 110
Laveste vannstand 26 53 60 87 74
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm