Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 63 72 69 -
09/02 kl 01 72 81 77 -
09/02 kl 02 79 89 84 -
09/02 kl 03 86 96 90 -
09/02 kl 04 91 101 96 -
09/02 kl 05 92 104 97 -
09/02 kl 06 90 103 94 -
09/02 kl 07 85 98 89 -
09/02 kl 08 78 90 82 -
09/02 kl 09 74 86 80 -
09/02 kl 10 70 85 80 -
09/02 kl 11 71 87 84 -
09/02 kl 12 77 95 90 -
09/02 kl 13 84 103 95 -
09/02 kl 14 88 108 97 -
09/02 kl 15 90 115 99 -
09/02 kl 16 92 119 102 -
09/02 kl 17 90 118 105 -
09/02 kl 18 83 108 99 -
09/02 kl 19 74 99 88 -
09/02 kl 20 60 91 74 -
09/02 kl 21 49 82 62 -
09/02 kl 22 42 73 55 -
09/02 kl 23 44 70 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 119 185 166 128
Laveste vannstand 25 42 53 77 30
Avvik gult nivå -70 -21 45 26 -12
Avvik orange nivå -89 -40 26 7 -31
Avvik rødt nivå -106 -57 9 -10 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm