Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
09/02 kl 00 - 69 67 68
09/02 kl 01 - 77 76 77
09/02 kl 02 - 84 82 84
09/02 kl 03 - 90 89 90
09/02 kl 04 - 96 94 94
09/02 kl 05 - 97 95 94
09/02 kl 06 - 94 92 90
09/02 kl 07 - 89 87 83
09/02 kl 08 - 82 82 76
09/02 kl 09 - 80 80 73
09/02 kl 10 - 80 80 72
09/02 kl 11 - 84 83 75
09/02 kl 12 - 90 90 83
09/02 kl 13 - 95 97 91
09/02 kl 14 - 97 100 93
09/02 kl 15 - 99 102 93
09/02 kl 16 - 102 104 93
09/02 kl 17 - 105 105 92
09/02 kl 18 - 99 98 86
09/02 kl 19 - 88 87 79
09/02 kl 20 - 74 73 71
09/02 kl 21 - 62 61 65
09/02 kl 22 - 55 54 60
09/02 kl 23 - 53 55 59

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 66 105 164 156 110
Max. fra modell: 07/02 12 69 105 164 158 117
Max. fra modell: 07/02 00 67 94 165 163 89
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm