Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
09/02 kl 00 18 27 24 -
09/02 kl 01 20 29 25 -
09/02 kl 02 23 33 28 -
09/02 kl 03 26 36 30 -
09/02 kl 04 29 39 34 -
09/02 kl 05 32 44 37 -
09/02 kl 06 36 49 40 -
09/02 kl 07 39 52 43 -
09/02 kl 08 40 52 44 -
09/02 kl 09 41 53 47 -
09/02 kl 10 39 54 49 -
09/02 kl 11 38 54 51 -
09/02 kl 12 37 55 50 -
09/02 kl 13 36 55 47 -
09/02 kl 14 35 55 44 -
09/02 kl 15 33 58 42 -
09/02 kl 16 31 58 41 -
09/02 kl 17 27 55 42 -
09/02 kl 18 24 49 40 -
09/02 kl 19 22 47 36 -
09/02 kl 20 16 47 30 -
09/02 kl 21 11 44 24 -
09/02 kl 22 8 39 21 -
09/02 kl 23 9 35 18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 51 109 108 53
Laveste værets virkning -15 18 18 53 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm