Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
11/02 kl 00 36 108 144 -
11/02 kl 01 45 106 151 -
11/02 kl 02 53 103 156 -
11/02 kl 03 58 98 156 -
11/02 kl 04 61 91 152 -
11/02 kl 05 63 84 147 -
11/02 kl 06 62 77 139 -
11/02 kl 07 57 72 129 -
11/02 kl 08 47 69 116 -
11/02 kl 09 39 69 108 -
11/02 kl 10 33 69 102 -
11/02 kl 11 29 70 99 -
11/02 kl 12 30 70 100 -
11/02 kl 13 37 69 106 -
11/02 kl 14 46 68 114 -
11/02 kl 15 52 66 118 -
11/02 kl 16 55 64 119 -
11/02 kl 17 59 62 121 -
11/02 kl 18 62 60 122 -
11/02 kl 19 60 57 117 -
11/02 kl 20 54 55 109 -
11/02 kl 21 46 53 99 -
11/02 kl 22 39 53 92 -
11/02 kl 23 34 53 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 105 164 156 110
Laveste vannstand 26 53 60 87 74
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm