Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 133 154 144 -
11/02 kl 01 141 162 151 -
11/02 kl 02 146 166 156 -
11/02 kl 03 146 166 156 -
11/02 kl 04 143 163 152 -
11/02 kl 05 139 158 147 -
11/02 kl 06 133 151 139 -
11/02 kl 07 123 141 129 -
11/02 kl 08 110 127 116 -
11/02 kl 09 100 116 108 -
11/02 kl 10 92 109 102 -
11/02 kl 11 87 107 99 -
11/02 kl 12 88 110 100 -
11/02 kl 13 95 118 106 -
11/02 kl 14 101 127 114 -
11/02 kl 15 104 130 118 -
11/02 kl 16 104 129 119 -
11/02 kl 17 104 129 121 -
11/02 kl 18 104 130 122 -
11/02 kl 19 100 127 117 -
11/02 kl 20 93 121 109 -
11/02 kl 21 86 114 99 -
11/02 kl 22 81 107 92 -
11/02 kl 23 77 103 87 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 119 185 166 128
Laveste vannstand 25 42 53 77 30
Avvik gult nivå -70 -21 45 26 -12
Avvik orange nivå -89 -40 26 7 -31
Avvik rødt nivå -106 -57 9 -10 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm