Tid (NNT) Observert 08/02 00 07/02 12 07/02 00
11/02 kl 00 - 144 146 148
11/02 kl 01 - 151 153 156
11/02 kl 02 - 156 158 162
11/02 kl 03 - 156 158 163
11/02 kl 04 - 152 154 160
11/02 kl 05 - 147 149 155
11/02 kl 06 - 139 141 147
11/02 kl 07 - 129 130 136
11/02 kl 08 - 116 115 120
11/02 kl 09 - 108 104 108
11/02 kl 10 - 102 93 98
11/02 kl 11 - 99 86 93
11/02 kl 12 - 100 85 93
11/02 kl 13 - 106 90 100
11/02 kl 14 - 114 99 108
11/02 kl 15 - 118 106 113
11/02 kl 16 - 119 112 115
11/02 kl 17 - 121 118 117
11/02 kl 18 - 122 123 117
11/02 kl 19 - 117 121 113
11/02 kl 20 - 109 114 106
11/02 kl 21 - 99 104 98
11/02 kl 22 - 92 96 91
11/02 kl 23 - 87 91 86

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max. fra modell: 08/02 00 66 105 164 156 110
Max. fra modell: 07/02 12 69 105 164 158 117
Max. fra modell: 07/02 00 67 94 165 163 89
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm