Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
11/02 kl 00 97 118 108 -
11/02 kl 01 96 117 106 -
11/02 kl 02 93 113 103 -
11/02 kl 03 88 108 98 -
11/02 kl 04 82 102 91 -
11/02 kl 05 76 95 84 -
11/02 kl 06 71 89 77 -
11/02 kl 07 66 84 72 -
11/02 kl 08 63 80 69 -
11/02 kl 09 61 77 69 -
11/02 kl 10 59 76 69 -
11/02 kl 11 58 78 70 -
11/02 kl 12 58 80 70 -
11/02 kl 13 58 81 69 -
11/02 kl 14 55 81 68 -
11/02 kl 15 52 78 66 -
11/02 kl 16 49 74 64 -
11/02 kl 17 45 70 62 -
11/02 kl 18 42 68 60 -
11/02 kl 19 40 67 57 -
11/02 kl 20 39 67 55 -
11/02 kl 21 40 68 53 -
11/02 kl 22 42 68 53 -
11/02 kl 23 43 69 53 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 51 109 108 53
Laveste værets virkning -15 18 18 53 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm