Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
12/02 kl 00 32 52 84 -
12/02 kl 01 37 52 89 -
12/02 kl 02 47 53 100 -
12/02 kl 03 55 52 107 -
12/02 kl 04 59 51 110 -
12/02 kl 05 61 49 110 -
12/02 kl 06 63 47 110 -
12/02 kl 07 62 45 107 -
12/02 kl 08 55 45 100 -
12/02 kl 09 46 46 92 -
12/02 kl 10 39 46 85 -
12/02 kl 11 33 47 80 -
12/02 kl 12 30 46 76 -
12/02 kl 13 32 44 76 -
12/02 kl 14 39 42 81 -
12/02 kl 15 47 41 88 -
12/02 kl 16 52 40 92 -
12/02 kl 17 54 39 93 -
12/02 kl 18 58 39 97 -
12/02 kl 19 61 37 98 -
12/02 kl 20 58 36 94 -
12/02 kl 21 52 35 87 -
12/02 kl 22 44 35 79 -
12/02 kl 23 38 36 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 66 105 164 156 110
Laveste vannstand 26 53 60 87 74
Avvik gult nivå -74 -35 24 16 -30
Avvik orange nivå -93 -54 5 -3 -49
Avvik rødt nivå -110 -71 -12 -20 -66
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm