Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 72 100 84 -
12/02 kl 01 75 103 89 -
12/02 kl 02 83 111 100 -
12/02 kl 03 90 119 107 -
12/02 kl 04 93 123 110 -
12/02 kl 05 94 126 110 -
12/02 kl 06 95 128 110 -
12/02 kl 07 93 126 107 -
12/02 kl 08 85 118 100 -
12/02 kl 09 74 107 92 -
12/02 kl 10 64 98 85 -
12/02 kl 11 57 91 80 -
12/02 kl 12 54 88 76 -
12/02 kl 13 57 92 76 -
12/02 kl 14 64 98 81 -
12/02 kl 15 69 105 88 -
12/02 kl 16 69 107 92 -
12/02 kl 17 66 107 93 -
12/02 kl 18 66 109 97 -
12/02 kl 19 65 111 98 -
12/02 kl 20 58 107 94 -
12/02 kl 21 49 101 87 -
12/02 kl 22 38 93 79 -
12/02 kl 23 30 86 74 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 70 119 185 166 128
Laveste vannstand 25 42 53 77 30
Avvik gult nivå -70 -21 45 26 -12
Avvik orange nivå -89 -40 26 7 -31
Avvik rødt nivå -106 -57 9 -10 -48
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm