Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
12/02 kl 00 40 68 52 -
12/02 kl 01 38 66 52 -
12/02 kl 02 36 64 53 -
12/02 kl 03 35 64 52 -
12/02 kl 04 34 64 51 -
12/02 kl 05 33 65 49 -
12/02 kl 06 32 65 47 -
12/02 kl 07 31 64 45 -
12/02 kl 08 30 63 45 -
12/02 kl 09 28 61 46 -
12/02 kl 10 25 59 46 -
12/02 kl 11 24 58 47 -
12/02 kl 12 24 58 46 -
12/02 kl 13 25 60 44 -
12/02 kl 14 25 59 42 -
12/02 kl 15 22 58 41 -
12/02 kl 16 17 55 40 -
12/02 kl 17 12 53 39 -
12/02 kl 18 8 51 39 -
12/02 kl 19 4 50 37 -
12/02 kl 20 0 49 36 -
12/02 kl 21 -3 49 35 -
12/02 kl 22 -6 49 35 -
12/02 kl 23 -8 48 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 51 109 108 53
Laveste værets virkning -15 18 18 53 35
Korreksjon av vannstandsdataene: +6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +4 cm