Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
08/02 kl 01 77 11 88 89
08/02 kl 02 91 12 103 104
08/02 kl 03 83 14 97 97
08/02 kl 04 53 14 67 69
08/02 kl 05 9 16 25 28
08/02 kl 06 -38 19 -19 -18
08/02 kl 07 -75 18 -57 -56
08/02 kl 08 -94 19 -75 -75
08/02 kl 09 -88 18 -70 -72
08/02 kl 10 -58 18 -40 -41
08/02 kl 11 -10 18 8 6
08/02 kl 12 43 17 60 56
08/02 kl 13 86 16 102 100
08/02 kl 14 111 15 126 126
08/02 kl 15 111 16 127 -
08/02 kl 16 87 15 102 -
08/02 kl 17 42 14 56 -
08/02 kl 18 -12 15 3 -
08/02 kl 19 -61 17 -44 -
08/02 kl 20 -93 18 -75 -
08/02 kl 21 -102 16 -86 -
08/02 kl 22 -83 17 -66 -
08/02 kl 23 -41 18 -23 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 158 194 207 189
Laveste vannstand -86 -87 -70 -79 -87
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm