Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
09/02 kl 00 12 18 30 -
09/02 kl 01 62 18 80 -
09/02 kl 02 95 17 112 -
09/02 kl 03 107 17 124 -
09/02 kl 04 92 19 111 -
09/02 kl 05 53 16 69 -
09/02 kl 06 -1 16 15 -
09/02 kl 07 -53 15 -38 -
09/02 kl 08 -92 16 -76 -
09/02 kl 09 -107 20 -87 -
09/02 kl 10 -94 19 -75 -
09/02 kl 11 -53 21 -32 -
09/02 kl 12 5 23 28 -
09/02 kl 13 63 25 88 -
09/02 kl 14 107 30 137 -
09/02 kl 15 128 30 158 -
09/02 kl 16 120 34 154 -
09/02 kl 17 85 36 121 -
09/02 kl 18 29 34 63 -
09/02 kl 19 -32 36 4 -
09/02 kl 20 -84 35 -49 -
09/02 kl 21 -115 39 -76 -
09/02 kl 22 -117 40 -77 -
09/02 kl 23 -88 38 -50 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 127 158 194 207 189
Laveste vannstand -86 -87 -70 -79 -87
Avvik gult nivå -43 -12 24 37 19
Avvik orange nivå -59 -28 8 21 3
Avvik rødt nivå -74 -43 -7 6 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: +10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +0 cm